ALLROUND

Under slutet på 1990-talet började man inom SBC diskutera den allsidighet som bearded collien har. Skulle man på något sätt kunna premiera denna? Först kommer det ett förslag på någon slags ”tio-i-topp”-lista, men man insåg snabbt att det inte gick att genomföra. Blickarna sneglades på hur de gjorde inom den Amerikanska Bearded Collie Klubben, BBCA. Där hade man infört olika nivåer (brons, silver och guld) för allround med bestämda meriter för varje valör.

Med denna som mall påbörjade Aktivitetssektionens arbete med att utforma lämpliga kritierier för de olika valörerna. Christina Andersson var ansvarig och hade med medarbetarna Linda Jönsson och Lena Dyrsmeds, denna grupp tog hjälp av utomstående personer för de grenar man behövde hjälp och goda råd. Det hela blev klart efter ett sista möte under Familjehelgen 2000 och klubbades därefter igenom. Under SBC:s utställning i Hässleholm den 19:e maj 2001 kunde de första allroundplaketterna delas ut, ett antal bronsplaketter och en silverplakett. Bilderna här nedan är från första gången då allroundplaketten delades ut.

Tre revideringer av allroundreglerna har gjorts: 2006, 2013 samt 2016. Här är denu gällande reglerna.

Agilitymästare
Bronstagarna 2001

Agilitymästare
Silvertagaren 2001