MENTALITET

  • Agiliy
  • agility
  • agility
  • agility
  • agility

En hunds mentalitet är av största vikt. Det handlar om att den skall fungera som det en gång var tänkt när man skapade rasen. Det är också oerhört viktigt att veta mental status hos både hane och tik som skall användas i avel, för att säkerställa att våra hundar även i framtiden har den mentalitet man önskar.

Svenska Brukshundklubben har under en lång rad av år använt och utvecklat tester för att få bättre kunskap om hundars mentalitet. Mentalbeskrivning Hund (MH) är den testform som används mest för att få en bra bild av hundarnas mentalitet. Den här testformen har också rönt ett stort intresse utanför Sverige. Svenska Brukshundklubben har idag regler som säger att hundar för att få tävla bruksprov efter 18 månaders ålder eller genomföra tjänstehundsutbildning skall ha genomfört MH. Hundar av brukshundras som skall användas i avel måste ha genomfört MH (känd mental status) för att kunna registrera avkomman. Endast Mentalbeskrivning Hund (MH) räknas som "Känd mental status".

Sedan maj 2012 har även svenska kennelklubben en mentalbeskrivning som heter "beteende- och personlighetsbeskrivning hund" (BPH). Tanken med detta test är att den ska passa alla raser. Raser av icke-brukshundsras kan göra BPH istället för MH och få möjlighet att tävla bruks.

Både MH och BPH beskriver hur hunden hanterar en mängd standardiserade situationer. Det finns inget rätt eller fel, bara en beskrivning på hur hunden reagerar och avreagerar.

agility