Freestyle

Ingen annan hundsport är lika ”fri” som freestyle. Förarna koreograferar själva lydnadsprogram som de framför tillsammans med hundarna till fritt valda musikstycken. Det domarna bedömer är bland annat hur väl ekipagen samarbetar, precisionen i rörelserna, programmens svårighetsgrad och tolkningen av musiken.

Freestyle går ut på att utföra ett mycket fritt och för publik underhållande lydnadsprogram till musik. I stort sett de enda begränsningar som finns för kreativiteten är att föraren inte ska ta fokus från hunden och att hunden inte får utföra några rörelser som av domarna klassas som farliga.

Ekipagen tävlar i två grenar: freestyle och heelwork to music ("fotgående till musik"). Ett freestyleprogram får inte innehålla mer än 25 procent positionsarbete (fotgående i olika positioner i förhållande till föraren) och ett heelworkprogram måste innehålla minst 75 procent positionsarbete. Det finns 10 godkända heelworkpositioner.

3 bedömningskategorier

Bedömningen görs av två eller tre domare i tre kategorier: precision och samarbete; innehåll och tolkning av musik. Kraven på till exempel programmens längd och svårighetsgrad, liksom på hundens precision och förmåga att arbeta självständigt, ökar ju högre upp i klasserna som hunden avancerar.

Hundarna tävlar i tre svårighetsklasser - klass I, II och III - i respektive gren. För att bli uppflyttad till nästa klass krävs att hunden vid ett tillfälle får en viss snittpoäng (minst 75 procent av maxbetyget) i samtliga bedömningskategorier i den klass som den är kvalificerad för. Hunden avancerar och meriteras separat i respektive gren. Uppflyttning är frivillig.
Hund som vid tre tillfällen får uppflyttningspoäng i klass I respektive klass II tilldelas diplom. För championat/diplom i klass III krävs att hunden har fått certifikatpoäng (minst 75 procent av maxbetyget i samtliga bedömningskategorier) tre gånger.

Det finns även en inofficiell freestylelagklass. Den kallades tidigare för 6+, eftersom varje lag ska bestå av fler än sex tassar/fötter (alltså mer än ett ekipage). Men för några månader sedan bytte klassen namn till teamwork to music. Hur lagen sätts ihop är helt upp till förarna. De kan till exempel välja att tävla med flera hundar samtidigt, eller så kan flera ekipage ingå i laget.

Huvudman för freestyle är sedan 2013 Svenska Hundfreestyleklubben.
Mer information om freestyle och heelwork to musik finns på klubbens hemsida: shfk.se.

Källa: Mari Edman