RALLYLYDNAD

  • Agiliy
  • agility
  • agility
  • agility
  • agility

Rallylydnad går ut på att ekipagen tar sig runt en bana ritad av en domare med 12-20 skyltar, som både visar vägen och vad ekipagen ska göra. Rally betyder inte att sporten går på tid, utan att hunden ”kör” en bana enligt ”kartläsarens” (förarens) anvisningar.

Momenten på skyltarna är främst inspirerade av lydnadsprov, men också av freestylerörelser och agilityhandling. Poängavdrag görs till exempel om hund eller förare utför momenten fel, för långt ifrån skyltarna eller om samarbetet har brister. Fler och svårare skyltar tillkommer ju högre upp i klasserna som hunden avancerar. I mästarklass finns det totalt 75 skyltar. Dem ska hunden kunna utföra i både vänster- och högerhandling.

Hundarna tävlar i fyra svårighetsklasser: nybörjarklass, fortsättningsklass, avancerad klass och mästarklass. För att hunden ska bli uppflyttad krävs att ekipaget gör en helt felfri runda (100 poäng) i den klass som den är kvalificerad för. Eller att den på tre tävlingar får minst 70 poäng, vilket också är kravet för diplom i respektive svårighetsklass. Uppflyttning är frivillig.

Rallylydnad blev en officiell tävlingssport i Sverige 2011. Huvudman är Svenska Brukshundklubben.

Källa: Mari Edman