LYDNAD

  • Agiliy
  • agility
  • agility
  • agility
  • agility

Alla hundar har rätt att delta vid lydnadsprov, även blandraser. Proven är utformade så att hänsys tas till hundens storlek, vid exempelvis hoppmomentet. Officiella lydnadsprov annordnas av SBK, SKK samt rasklubbar under dessa föreningar. Man tävlar i fyra olika klasser; lydnadsklass I, II, III och Elit där ett uppflyttningspoäng (förstapris) berättigar till start i en högra klass. Tre första pris i samma klass ger rätt att erhålla titeln LP (lydnadsprovsdiplom) I, II, III eller Elit beroende på vilken klass förstaprisen togs i. SLCH blir den hund som tagit tre förstapris i lydnadsklass Elit (LP Elit). Endast rasrena eller hund av SKK godkänd ras erhålla championat, samt hanhunden får ej vara kryptochid.

Alla hundar har rätt att delta i lydnadsprov, även de som inte är registrerade hos Svenska Kennelklubben (SKK).

De flesta tävlingar går i Svenska Brukshundklubbens regi, men lydnadsprov förekommer även hos andra specialklubbar och i samband med utställningar. Proven är utformade så att hänsyn tas till hundens storlek vid t.ex. hoppmomentet.s

I lydnadsprov tävlar man med hunden i fyra olika klasser där svårigheterna ökar successivt. Den lägsta klassen består bl. a. av grundläggande moment som att gå fot, såväl med som utan koppel, hopp och platsliggning. I elitklass arrangeras årligen Svenska Mästerskap, dit den yppersta eliten kvalificerar sig.

Källa: http://www.brukshundklubben.se/